Privacy Policy    

PRIVACYVERKLARING BIKE REPUBLIC VOOR PARTICULIEREN 

Algemeen 

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.  Deze privacyverklaring gaat uit van Bike Republic en informeert je over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.  

Bike Republic NV heeft 9052 GENT, Tramstraat 63 als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0823 778 933 RPR Brussel. Ook wanneer we “Bike Republic, “wij” of “ons” gebruiken in dit document, verwijzen we naar Bike Republic NV. 

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je aankopen doet in de winkel, op de website of wanneer je een aankoop doet via het bedrijfsfietsenplan van je werkgever.  

Telkens wanneer je aankopen doet in een Bike Republic-winkel of via de webshop verzamelen we een aantal gegevens van jou om onze dienstverlening mogelijk te maken.  

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.  

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?  

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, enzovoort.  

Gegevens die je aan ons geeft 
Bij aankoop van een fiets in één van onze winkels hebben wij een aantal gegevens nodig. Zo hebben we onder meer je voornaam, naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer nodig. Ook bij bestellingen of het maken van een afspraak voor onderhoud vragen we je gegevens op.  

De aankopen die je bij ons hebt gedaan beschouwen we ook als gegevens die je ons zelf hebt gegeven. Net zoals de contactgegevens, foto’s of video’s die je ons bezorgt in het kader van een wedstrijd.  

Gebruik je de keuzehulp op de website en laat je hier je gegevens achter, dan zijn ook dit gegevens die je ons zelf gegeven hebt. Dit geldt ook wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van de beschikbaarheid van onze producten.  

Via de website 

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.  

Daarnaast houden we ook bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties selecteren. 

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze websites heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:  

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies

Waarom en op welke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

We hebben jouw gegevens nodig om je onze diensten te kunnen aanbieden. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels.  

Uitvoering van een overeenkomst  

Bij de aankoop van een fiets vragen we steeds je gegevens op zodat we het framenummer van de fiets kunnen koppelen aan jou. Dit doen we zodat we je kunnen contacteren in geval van fabrieksfouten (terugroepingen), de garantie te kunnen opvolgen en je verder te kunnen helpen in geval van diefstal (bewijs dat jij eigenaar bent). Je gegevens hebben we ook steeds nodig om de factuur te kunnen opstellen.  

We vragen je gegevens op zodat we je kunnen contacteren in verband met de bestelling die je gedaan hebt. Zo kunnen we je op de hoogte brengen wanneer je product beschikbaar is. Wanneer je een afspraak maakt voor een onderhoud van je fiets, hebben we je gegevens nodig om de planning te kunnen opstellen en om je te verwittigen wanneer je fiets klaar is. Ook wanneer je een afspraak voor je winkelbezoek maakt hebben we je gegevens nodig om onze planning te kunnen opstellen.  

Toestemming  

Wanneer je je hierop hebt ingeschreven, kunnen we je onze nieuwsbrieven versturen. Je kan je hiervoor steeds uitschrijven via die uitschrijflink onderaan elke e-mail.  

Maak je gebruik van onze keuzehulp op onze website en wens je het resultaat via je e-mail te ontvangen, dan beschouwen we dit als je toestemming om je e-mail te gebruiken voor dit doeleinde.  

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Enkel Bike Republic heeft toegang tot jouw gegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen.  

Winkelmedewerkers van jouw Bike Republic-winkel  

Het personeel van de Bike Republic-winkel waar je je aankopen doet heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Zo kunnen zij aankopen toevoegen aan je profiel, kunnen ze afspraken voor de herstellingsdienst inplannen enzo verder.  

Partners en dienstverleners  

Kies je ervoor om een fietsverzekering af te sluiten via Bike Republic, dan worden je persoonsgegevens doorgegeven aan onze verzekeringsmaatschappij Enra. Zij hebben jouw gegevens nodig om de verzekering op jouw naam af te sluiten. Hun privacyverklaring is dan ook van toepassing. Ook andere dienstverleners kunnen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, bv wanneer je gebruik maakt van onze online afsprakenplanner of de keuzehulp. Deze dienstverleners zijn steeds gebonden aan deze privacyverklaring en mogen jouw persoonsgegevens voor geen andere doelstellingen dan hierboven beschreven.  

In het kader van gebreken die onder garantie vallen, wordt het framenummer van je fiets gedeeld met de betrokken leveranciers. Onze leveranciers hebben altijd toegang tot het framenummer van jouw fiets. Andere persoonsgegevens worden niet gedeeld.  

Sommige andere dienstverleners hebben soms toegang nodig tot uw persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken.  

Bevoegde autoriteiten 

Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek je persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens effectief overmaken aan bevoegde autoriteiten. 

Hoe dan ook zal Bike Republic jouw gegevens nooit verkopen. 

Waar bewaren we uw persoonsgegevens? 

Jouw gegevens worden in Europa bewaard.  

Bike Republic zal jouw gegevens steeds binnen de Europese Unie bewaren. Sommige van onze dienstverleners kunnen jouw gegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte bewaren. Met deze dienstverleners hebben we de nodige maatregelen genomen zodat jouw gegevens dezelfde bescherming genieten als binnen de EER.  

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de overeenkomst. 

Bike Republic verwijdert jouw profielgegevens wanneer je deze de laatste 10 jaar niet meer hebt gebruikt. Je aankoopgegevens worden 5 jaar lang actief gebruikt, daarna wordt de link tussen jou en de aankoop verwijderd. 

Foto’s of video’s verzameld in het kader van een wedstrijd, worden verwijderd overeenkomstig de bepalingen in het wedstrijdreglement. Deze termijn geldt ook wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van de beschikbaarheid van onze producten.  

Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw data eerder verwijderen. Het is dan uitermate belangrijk dat je al jouw aankoop- en garantiebewijzen goed bewaart omdat wij je hiermee niet langer zullen kunnen helpen.  

Bij elke aankoop van een fiets, bestelling van een accessoire en onderhoud van een fiets wordt er een factuur opgesteld. Facturen moeten we om wettelijke redenen 7 jaar bij houden. Deze documenten kunnen we dan ook niet eerder verwijderen.  

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden. 

Wij bewaren je persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens nooit volledig garanderen.  

Wat zijn jouw rechten als gebruiker? 

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.  

Bike Republic hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.  

Je kan je op elk moment laten schrappen bij Bike Republic. De dienstverlening en al de bijhorende communicaties worden dan stopgezet. 

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen. 

Je kan jouw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij. 

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.  

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? 

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32 (0)9 394 13 90. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen. 

Hoe kan je ons contacteren?  

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.  

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren: 

  • Schrijf een brief naar Bike Republic, 9052 GENT, Tramstraat 63
  • Stuur een mail naar privacy@colruytgroup.com 
  • Bel ons op het nummer +32 (0)9 394 13 90.  

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring  

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.  

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.  

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 04/02/2021 

PRIVACYVERKLARING BIKE REPUBLIC VOOR BEDRIJVEN 

Deze privacyverklaring gaat uit van Bike Republic NV, gevestigd te 9052 GENT, Tramstraat 63, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0823 778 933 RPR Brussel (hierna “Bike Republic”, “we” of “wij”).  

Door als vertegenwoordiger of contactpersoon op te treden van de vennootschap of eenmanszaak waarmee Bike Republic zaken doet, krijgen wij persoonsgegevens over u. Zo kunnen we uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en werkadres bijhouden. We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om onze professionele contacten te onderhouden en om de professionele samenwerking te faciliteren.  

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u direct marketing te sturen, telkens in het kader van onze professionele samenwerking te onderhouden. Voor de direct marketing kan u zich steeds opnieuw uitschrijven door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elke marketinge-mail.  

We verwijderen uw gegevens van zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking. Wanneer wij bijvoorbeeld bericht krijgen dat u de vennootschap, waarvoor u optreedt als vertegenwoordiger heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat. Bike Republic zal uw gegevens nooit met derden delen of verkopen.  

Bike Republic hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Bij het gebruiken ervan houden we rekening met de rechten die u hebt volgens de wet. Zo heeft u steeds het recht uw gegevens in te kijken, te verbeteren, te verwijderen, over te dragen naar een derde partij en te vragen om de verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.  

Voor vragen, opmerkingen of uitoefening van rechten kan u steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@colruytgroup.com of op het nummer +32 (0)9 394 13 90. Indien hij u onvoldoende kan helpen hebt u ook het recht een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. 

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 14/11/2022 

Zoek je nog bijkomend advies?
Kom zeker even langs
Product toegevoegd aan verlanglijst