Wedstrijdreglement 1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

1.1 In principe  kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Fiets!, met uitzondering van medewerkers. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

1.2 Om deel te nemen aan de E-bike Testival wedstrijd dient een e-bike model gekocht te worden in één van de deelnemende Fiets!-winkels.

1.3 De prijs wordt toegekend aan de deelnemer die tijdig en volledig het wedstrijdformulier heeft ingevuld en ingediend. 

1.4 Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door Fiets!. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer simultaan lopende wedstrijden van Fiets, dan zal de deelnemer de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam. 

1.5 Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

1.6 De prijs is nominatief en kan niet worden doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen dan heeft Fiets! het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Fiets!. 

1.7 Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemersvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

2. WEDSTRIJDVERLOOP 

2.1 Kom langs in een Fiets!-winkel en vul na aankoop van een e-bike het wedstrijdformuliertje in om kans te maken op de prijs. 

2.2 In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

3.1 Fiets! is niet verantwoordelijk voor mogelijk schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 

3.2 Fiets! is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

3.3 Fiets! is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Fiets! niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadiging werd, kan Fiets! niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt, kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Fiets! de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Fiets! de prijs toekenning aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

3.4 Indien Fiets! genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Fiets! hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

3.5 Fiets! is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Fiets! kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

4.1 Conform aan de voorschriften van de nationale wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer c.q. Bescherming van de persoonsgegevens, stelt Fiets! de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand. Deze zal uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en zijn nodig voor het goede verloop van deze actie. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. Betrokkene heeft tevens het recht op verbetering. 

 

5. PRIJS 

5.1 De winnaar van de E-bike Testival wedstrijd wint een zesdaagse fietsvakantie naar de Champagnestreek, uitgereikt door vakantie-organisatie Zuiderhuis. Het gaat om een individuele fietsvakantie met verblijf in het 4 sterren-hotel ‘Residence Pierre’, uitgebaat door Vlaamse eigenaars in het noorden van Frankrijk.

5.2 De winnaar wordt geselecteerd enkele dagen na afloop van de webstrijd, wanneer voldaan wordt aan de deelnamevoorwaarden en eventueel na correcte inschatting van een schiftingsvraag. 

Zoek je nog bijkomend advies?
Kom zeker even langs
Product toegevoegd aan verlanglijst